MED GOD GRUNN! DET ER ENKLERE Å BYTTE TAKSTEIN ENN GRUNNMUR

 

HVOR ER VI:

Vi opererer med base på Sørlandet og tar oppdrag fra Rogaland til Østlandet. Vi tar små og mellomstore jobber til en fornuftig kostnad.

 

HVA GJØR VI:

Vi jobber med å undersøke grunnforhold slik at du kan legge et godt og riktig grunnlag for det som skal bygges.

 

 

MED GEOTEKNISK BORERIGG SOM

HOVEDVERKTØY UTFØRER VI:

• Totalsonderingsmålinger

• Fjellkontrollmålinger

• Opptak av jordprøver for klassifisering

   av jordtyper

• Måling av styrke på leirholdige

   jordmasser

• Måling av grunnvannsstand

• Jordprøver for analyse av miljøgifter

• Vi kan også ta oppdrag på vann med

  borerigg på flåte